Mé knihy

Od roku 2018 podléhám spisovatelskému šílenství a tak jsem od té doby napsal stovky stran příběhů, které se odehrávají ve světě, jehož centrem (alespoň podle jeho obyvatel) je ostrov Sílor.

Příběhy jsou soustředěny do dvou řad, které označuji podle hlavních hrdinů.

Vladislav

Příběhy o Vladislavovi se odehrávají v 16. století (počítáno od připlutí prvních obyvatel na Sílor) na konci a po skončení tzv. čarodějnických válek.

  • Ve službách krále (243 stran i s přílohami)

Krátké povídky (brzy zde budou dostupné pro čtečky v EPUB a PDF formátu)

  • Pamětní šestigroš (30 stran)
  • Pomořanský levoboček (stále vzniká)

Dalibor

Příběhy Dalibora a jeho přátel se odehrávají ve 20. a 21. století na začátku sílorského novověku.

  • Mořská Věž (cca 1200 stran) s částmi Tři čarodějové, Spytihněv a Jitka, Dalibor, Kruh a Konec dětství
  • Ženy a muži Síloru (cca 390 stran) s částmi Milenci navzdory času, Velký mor a Pád království