Sílor

Ostrov Sílor je dějištěm mých fantasy knih. Obývají ho lidé, kteří na něj připluli z naší Země před staletími ve třech vlnách.

Jako první připluli Prytané, keltský národ z ostrova Británie. Přistáli v zálivu, nad nímž se tyčila vysoká a zářící věž. U zálivu pod věží založili své první město a osídlili údolí Velké řeky ve středu ostrova. Později však byli zatlačeni na jih a nyní žijí v povodí řek Sapona a Mar a na velkém poloostrově Rakatis.

Po většinu historie byla prytanská země sjednocena pod vládou císařů.

Druhými přistěhovalci byli Veneté — národ, jenž na staré Zemi tvořil severní výspu Praslovanů. Sídlí v pěti zemích:

  Venety

  nejrozsáhlejší země v údolí dolní Velké řeky a Rudné (tj. v původních sídlech Prytanů). Uprostřed leží Týn prastaré sídlo Venetských králů a nejlidnatější město Venetů.

  Pomořany

  ležící údolí řek Syru a Tyru, jenž tečou do velkého Styrského jezera. Hlavní město je Styr na břehu stejnojmenného jezera. Součástí Pomořan je Sedmidolí, domov horalů, kteří sice nevynikají učeností, ale jejich vojenská hotovost mnohokrát ovlivnila dějiny království.

  Hradsko

  v širokém a úrodném údolí na horním toku Rudné. V historii druhá nejmocnější venetská země. Hlavní město Hradec.

  Trojzemí

  na středním toku Velké řeky (tzv. Bělodolu)

  spříseženstvo tří malých vévodství s vlastními vévody. Obklopena vysokými horami si zachovalo nejvíc venetských tradic (včetně řevnivosti a představy, že jsou minimálně pupkem Venet). Centrem je trojice měst, jež leží na různých březích dvou stékajících se řek a každé je sídlem jednoho z vévodů (kteří si tak říkajíc vidí do kuchyně).

  Záhoří

  na střední části západního pobřeží. Až do 18. věku součást vlastních Venet, pak apanáž mladší královského rodu. Hlavní město Kamenné Hradiště (podle mínění většiny Venetů vyjma vlastních obyvatel nejnudnější stolice království)

  Všechny tyto země tvoří společenství s různou mírou autonomie v průběhu věků. Vládnou jim vévodové, z nichž ten sídlící ve městě Týn uprostřed Venet měl po většinu historie největší moc a označoval se za krále všech Venetů.

  Veneté tvoří také valnou většinu obyvatel dvou městských států, Mořské Věže na východním pobřeží (původní první a hlavni město Prytanů, jež si vždy udrželo samostatnost, ale postupně v něm převládlo venetské obyvatelstv) a Volyň na pobřeží západním (to bylo dlouho součást Prytanského císařství).

  mapa ostrova Sílor

  Jako třetí do Síloru přišli potomci Vikingů, kteří obsadili sever ostrova včetně původně Venetských území, jež tvořila původní (velké) Trojzemí.

  Nyní tvoří dvě větší království a dvě území tvořená malým státečky.

  Království Rugiů

  tvořené Rugilandem a Černodolem (původní součásti Trojzemí)

  Království Gautů

  rozkládající se podél severního pobřeží ostrova Síloru

  Nordland

  malá království na břehu mnoha fjordů (zatím se v něm neocitl žádný z hrdinů románů, takže mám o něm jen málo informací)

  Westland

  i zde spolu bojují malá království (z nichž ta nejjižnější si občas dopřejí výpad do venetského Záhoří). Velkou autoritu zde mají ženy čarodějky.